Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okruhy otázek 1. Jakou zkratku má mezinárodní jezdecké federace? FEI 2. Kdo organizuje jezdecký sport v České republice? Česká jezdecká federace (ČJF) 3. Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu? Pravidly jezdeckého sportu 4. Které zkoušky zahrnuje soutěž všestrannosti? První den drezůra, druhý den terénní jízdy (klusová, cvalová část a cross country), třetí den parkur 5. Jaké jsou rozměry drezúrního obdélníku? Do "L" 20x40, vyšší 20x60 6. Jaké znáte základní chody koně? Krok, klus, cval 7. Co rozumíte pod pojmem barování koně? Koni se při skákání dává železná tyčka a v momentu odskoku se tyčka zvedne, aby se kůň uhodil. Cílem má být větší pozornost koně, zvedání nohou. Barování je zakázané! 8. Ve kterém roce stáří se mohou koně poprvé zúčastnit skokových soutěží? Ve 4 letech, OH nejdříve v 7 letech 9. Jaké skoky musí být na opracovišti na závodech? Nejméně jedna překážka výšková a jedna šířková 10. Jaké může být stáří jezdce pokud startuje za juniory? 14 - 18 let 11. Jaké jsou výšky překážek v jednotlivých klasických stupních obtížnosti? ZM-90cm Z-100cm ZL-110cm L-120cm S-130cm ST-140cm T-150cm TT-160cm 12. Jaké znáš penalizace trestnými body na parkuru podle stupnice A? Poboření překážky - 4 trestné body Neposlušnost - 3 trestné body Pád jezdce, koně nebo obou - vyloučení 13. Co je to martingal a k čemu slouží? Zabraňuje koni, aby převracel hlavu, zmírňuje působení otěží. V drezuře je to pomocná otěž - zakázán. V parkuru povolen. Skládá se z nákrčního řemene, martingalové vidlice s kroužky a z podhrudníku s propínací smyčkou na podbřišník 14. Popiš správnou výstroj jezdce při tréninku? Boty - vysoké, s hladkou podrážkou, bez tkaniček, zpevňující lýtko Kalhoty - dlouhé, elastické, zastrčené do bot (jezdecké kalhoty - rajtky) Helma - pro juniory tříbodové uchycení 15. Jaké druhy nánosníků znáš? Hanoverský, anglický, mexický, kombinovaný 16. Popiš uzdečku a uzdu? Uzdečka: zátylník, lícnice, čelenka, podhrdelník, nánosník, udidlo, otěže Uzda: zátylník, dvoje lícnice, čelenka, podhrdelník, nánosník, stihlové udidlo, pákové udidlo, podbradní řetízek, stihlová otěž, páková otěž 17. Popiš sedlo s jeho doplňky? Sedlo:přední a zadní rozsocha, posedlí, sedlová komora, bočnice, kolenní opěrky Doplňky: podbřišník, třmenový řemen, třmen, dečka pod sedlo, poprsník 18. Jaké znáš ochranné pomůcky při výcviku a soutěžích pro koně? Zvony, bandáže, kamaše, "okopávačka", kožíšek na podbřišníku proti odírání, gumové kroužky (na udidle) 19. Popiš vodění a předvádění koně? Vodění: s vedením koně se setkáváme praktickykaždý den, vedeme koně na uzdečce (ohlávce) po jeho levé straně. Předvádění: koně předvádíme na závodech nebo výstavách - vždy na uzdečce, kůň má startovací číslo, nesmí mít ochranné pomůcky, před komisí zastaví, všechny čtyři nohy vyšlápnuté, potom jde 10m v kroku, točí doprava, asi 35m klus, zastaví, čeká na povel k odejití, odchází v kroku 20. Vyjmenuj nejběžnější nemoci koní? Kolika, schvácení kopyt, černá zástava moči, zánět horních cest dýchacích, zánět pouzdra šlachového, rakovina kopyt, hřebčí nákaza, svrab, chřipka 21. Jaké znáš ochranné pomůcky jezdce při výcviku? Helma (pro juniory s tříbodovým uchycením), jezdecké boty, rukavice 22. Jaké jsou vzdálenosti kavalet v kroku a v klusu? v kroku: 80 - 100cm v klusu:120 - 140cm 23. Jakou funkci má vnější otěž? Je vedoucí, vede koně po kruhu 24. Jak se chová jezdec s koněm na veřejné komunikaci? Maximálně 3 koně, na silnici s držíme vpravo, řídit potah je povoleno od 16 let se znalostí pravidel silničního provozu 25. Vsvětli pojem "chod" a "ruch" koně? Chod: krok, klus, cval Ruch:určité tempo v chodu (krátký, střední, prodloužený) 26. Co je to "akce"? Způsob předvádění (předních) nohou (nízká, vysoká) 27. Popiš správný sed jezdce? Pevný, pružný, uvolněný, prošlápnuté paty, přiložené holeně, sedět v nejhlubší části sedla, narovnaný, dívat se dopředu, paže přiložené k tělu, ruka v pěst, přímka - ucho, rameno, kyčel, pata 28. Jaké znáš pomocné otěže? Pevný martingal, chambon, průvlečky, pevná vyvazovací otěž, vyvazovací gumy, gogue 29. Vyjmenuj pomůcky, kterými jezdec působí na koně? Základní: sed, holeň, ruka Vedlejší: hlas, bičík, ostruhy 30. Na které straně skoku se umisťuje červený a bílý praporek? Červený: pravá strana Bílý: levá strana 31. Jaké doklady potřebuje jezdec pro start na závodech? Jezdeckou licenci 32. Jakou ústroj musí mít jezdec v parkurovém skákání? Helma (tříbodové uchycení), jezdecké sako, bílá košile a kravata, bílé rajtky, vysoké jezdecké boty 33. Jakou ústroj musí mít jezdec na drezúrní soutěž? Cylindr, černý frak, bílé rajtky, vysoké jezdecké boty 34. Vyjmenuj několi zásad bezpečí při práci ve stáji? Ke koni přistupujeme klidně, rozhodně, oslovíme jej, nechodit k ležícímu koni (výjimka kůň nemocný), před čištěním a krmením uvázat (volné stání) 35. Kdo odpovídá za bezpečnost jezdce při výcvikové hodině? Cvičitel nebo trenér 36. V kolika letech může jezdec provádět zkoušku ZZVJ? Ve 12 letech 37. Jaká jsou doporučená očkování pro jezdce? Proti tetanu 38. Jaké znáš základní barvy koně? Albín, isabela, plavák, ryzák, hnědák, vraník, bělouš, strakáč 39. Co jsou vrozené odznaky u koní? Na hlavě: kvítek, hvězda, nosní pruh, lysina, šňupka, mléčná huba, lucerna Na končetinách: korunka, spěnka, patka, nadspěnkový kloub, vysoko bílá 40. Co jsou získané odznaky u koní? Výžehy: dusíkem (bílé) nebo železem Odznak hříběcí: v sedlové poloze (č. okresu, pořadové číslo) Odznak chovu nebo hřebčína: na stehně nebo žuchvě 41. Popis koně? zde 42. Ošetření koně před výcvikem a po výcviku? Načesat hřívu a ocas, kartáčem vyčistit celého koně, houbičkou otřít oči a nozdry, před jízdou i po jízdě vyčistit kopyta 43. Základní krmivo pro koně? Rostlinné, živočišné, minerální, jadrné, objemné Objemná krmiva: seno, sláma, zelená píce Živočišná krmiva: sušené mléko, živočišné mléko Minerální krmiva: liz krmné soli Jadrná krmiva: oves, ječmen, kukuřice 44. Napájení koní? Používáme zdravotně nezávadnou vodu, teplota asi 10 - 12 C, denní potřeba 40 - 60 l vody na den (závisí na stáří, pracovním výkonu a počasí) 45. Úrazy koní a jejich ošetření? Otlaky a zduření: chladit, jakmile se ztratí potírat mastí Zakutí (podkovák poškodí škáru kopytní): jodová tinktura Rány: dobře vydesinfikovat, pokud je to větší zranění zavoláme veterináře (přeočkování proti tetanu) Krvácení: zastavit krvácení (studená voda), vyčistit, přiložit tlakový obvaz Nášlap (proniknutí cizího tělesa do kopyta): vyčistit, přiložit tlakový obvaz Zášlap (druhou končetinou): desinfekce, elastický obvaz 46. Zlozvyky koní? Hodinaření, klkání, tkalcování, hrabání, kopání 47. Nemoci koní a jejich léčení? Kolika... Zchvácení kopyt... Černá zástava moče... Zánět horních cest dýchacích... Hniloba kopyt... Chřipka... Tetanus... 48. Podkování kopyt, druhy podkov, ošetření? Kování:6 - 8 týdnů (dle potřeby) Druhy podkov: paantoflice, zámková, ozubová Bílá čára - citlivá - zakutí 49. Penalizace v terénní zkoušce v čase? Za pád na překážce na úseku B - 60 trestných bodů Za pád na trati mimo překážku - 0 trestných bodů 50. Základní typy překážek v parkuru? Vodní příkop - šířkový Kolmý skok - výškový Oxer - výškošířkový Ostatní - dablebar, triplebar, vějíř, zeď, bulfinč, viadukt 51. Jaké znáš zvláštní soutěže v parkuru? Štafetové skákání, kostýmové skákání, volba překážek (dráhy), mini maxi, bariérové skákání, postupná obtížnost, dvoufázové skákání 52. Jak postupujeme při podávání protestu na závodech? Protest může podávat pouze trenér nebo vedoucí družstva, písemně + 200Kč. Pokud rozhodčí rozhodne, že byl protest oprávněný, změní výsledky a vrátí 200Kč, pokud byl protest neoprávněný, peníze propadají. 53. Jaké jsou základní vzdálenosti v kombinaci? 1 cvalový: 7,5m 2 cvalový: 10,5m 3 cvalový: 14m 4 cvalový: 17,5m 5 cvalový: 21m 54. Chyby při vedení koně na kruhu? Dívá se ven, záď utíká ven z kruhu, kůň padá po pleci ven z kruhu 55. Co je to mimochod? Následující sled při mimochodu - LZ+LP, PZ+PP 56. Jaký je nohosledv kroku, klusu a ve cvalu? Krok: LZ, LP, PZ, PP (4 údery) Klus: LZ+PP, PZ+LP (2 údery) Cval:(na pravou ruku) LZ, LP+PZ, PP (3 údery) 57. Jaké jsou zásady první pomoci pro jezdce? Při bezvědomí zkontrolujeme dýchání a srdce, revize dutiny ústní, postiženého uložíme do stabilní polohy 58. Úloha komisaře na opracovišti? Všechna opracoviště musí být pod stálým dohledem, alespoň jeden komisař musí být přítomen, kdykoliv jsou tyto prostory používány, aby byla dodržována všechna pravidla. Komisař hlídá, aby se skoky na opracovišti skákaly ze správné strany, aby jezdci měli helmu - junioři tříbodové uchycení, maximální délka biče 75cm, šporny jen tupý konec směrem dolů - 3,5cm 59. Jak provedeme přechod v zastavení? Zasednutí, ztiuhnutí v kříži, stisknutí kolen a holení, nakonec poloviční zádrž 60. Kdo provádí kontrolu před drezurní zkouškou? Sbor rozhodčích a veterinář 61. Jaká je tělesná teplota dospělého koně? 37,5 - 38 C 62. Kolik má dospělý kůň zubů? Klisna: 36 Hřebec:40 63. Kolik potřebuje dospělý kůň vody? 40 - 60 l (záleží na stáří, zátěži, počasí) 64. Co je to velký kruh a jaký má průměr? Je to cvik, který se používá na jízdárně a má průměr 20m 65. První pomoc při zlomeninách a bezvědomí? Zlomeniny: Znehybnění poraněné části, při otevřené zlomenině nejdříve ránu vydesinfikujeme, úlomek kosti obložíme stočeným obinadlem, které pevně připevníme dalším obinadlem Bezvědomí: Při bezvědomí zkontrolujeme dýchání a srdce, revize dutiny ústní, postiženého uložíme do stabilní polohy

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

vons pharmacy dgsolbvfdsluckysytco

(cleriVed, 30. 5. 2021 22:42)

cialison line https://krocialis.com/ - what is cialis 5mg used for cialis orders paypal paid

generic cialis 20 mg x 30 afhsdbcsluckylcwsz

(cleriloh, 29. 5. 2021 21:25)

cialis stroke https://rcialisgl.com/ - is cialis covered by medicare express scripts prior auth form for cialis

geeahdAdvibBtjLiaRpg

(RoleSwa, 25. 5. 2021 20:54)

canadian pharmacy no prescription cialis https://ckacialis.com/ - does the va approve cialis for patients pharmacy online cialis

gsaxzvofbldAdvibBtjLiaRph

(HaishAni, 25. 5. 2021 14:50)

canada drugs cialis https://pharmacyken.com/ - www canadian pharmacies humana pharmacy store

optumrx pharmacy dgsolbvfdsluckynspjx

(Lbsocleri, 22. 5. 2021 6:51)

cialis canada price https://ucialisdas.com/ online generic cialis

express delivery generic viagra fcsogsaxzvofbldAdvibBtjLiaRpf

(AnooHaish, 21. 5. 2021 10:42)

que consecuencias tiene el viagra https://llviagra.com/ viagra schlecht fГјrs herz

5mg cialis afhsdbcsluckyriqvb

(Rebfcleri, 20. 5. 2021 11:55)

cialis australia https://rcialisgl.com/ - cialis cheap cialis generic online johannesburg

drugstore makeup frbdcacldAdvibBtjLiaRpb

(JebgHaish, 18. 5. 2021 6:10)

best mail order pharmacy canada https://pharmacylo.com/ Himplasia

retail pharmacy dgsolbvfdsluckyisxcb

(Lbsocleri, 16. 5. 2021 7:35)

discount cialis 20mg https://ucialisdas.com/ cialis paypal

cheap cialis 40 mg afhsdbcsluckyigrnr

(Rebfcleri, 14. 5. 2021 2:55)

cialis cheep https://rcialisgl.com/ - order cialis with dapoxtine buy cialis and receive in 48 hrs

where can you buy viagra over the counter in uk fcsogsaxzvofbldAdvibBtjLiaRpw

(AnooHaish, 10. 5. 2021 13:32)

viagra side effects in infants https://llviagra.com/ viagra rezeptfrei in spanien kaufen

giant pharmacy dgsolbvfdsluckyckitk

(Lbsocleri, 9. 5. 2021 5:59)

cialis online paypal payment https://ucialisdas.com/ - brand cialis buy cialis 10 tab

viagra cialis levitra comparison fdvefbfbldAdvibBtjLiaRph

(LrbsHaish, 3. 5. 2021 1:19)

levitra super active https://uslevitraanna.com/ when to take levitra for best results

tadalafil online cheap hvgeeahdAdvibBtjLiaRpv

(BbdfRole, 2. 5. 2021 20:06)

buy viagra without a doctor prescription https://gensitecil.com/ women in viagra commercials

liquid tadalafil citrate dosage olgsasbnvoegfdAdvibBtjLiaRpf

(GvdbUnosy, 1. 5. 2021 5:06)

tadalafil online india https://boxtadafil.com/ - tadalafil 20 mg tablet tadalafil 30mg

tadalafil troche hvgeeahdAdvibBtjLiaRpf

(BbdfRole, 23. 4. 2021 2:58)

herbal viagra https://gensitecil.com/ mom son viagra

thesis writing online fcsgsaxzvofbldAdvibBtjLiaRps

(AbdgHaish, 22. 4. 2021 21:09)

canada pharmacy online orders https://canadianeve21.com/ Yasmin

us pharmacy prices for cialis olgsanvoegfdAdvibBtjLiaRpq

(GrvUnosy, 30. 3. 2021 21:38)

https://kloviagrli.com/ - how to get a free trial of viagra https://vigedon.com/ - coupon for viagra https://llecialisjaw.com/ - cialis for men https://jwcialislrt.com/ - cialis blood pressure https://jecialisbn.com/ - cialis versus viagra

how long before sex should you take cialis hvgeahdAdvibBtjLiaRpc

(BrfgRole, 27. 3. 2021 10:31)

https://ljcialishe.com/ - cialis lilly https://cialisvja.com/ - how much does cialis cost per pill https://viagraonlinejc.com/ - is viagra taxed https://viagratx.com/ - viagra expiration https://buycialisxz.com/ - cialis 20 milligram